Dokumentationsrapport, Nitrattilstand for grundvandsforekomster, metodeudvikling. Miljøstyrelsens projekt "Udvikling af metode for relevante undersøgelser for vurdering af nitratpåvirkning af grundvandsforekomsterne (GVF) -Leverance 7".

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med Miljøstyrelsens projekt ”Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye vurderinger af tilstanden for så vidt angår nitrat”.
Nærværende dokumentationsrapport er produktet af Leverance 7.1, der har følgende formål:

- At udvikle og beskrive metode for relevant undersøgelse af tilstanden i en grund-vandsforekomst (GVF) mht. nitrat, jf. definitionerne i vandrammedirektivet og grundvandsdirektivet

- I den forbindelse at anvise en metode til at opstille en konceptuel model for en GVF.
- I forlængelse heraf vurdere, i hvilket omfang GVF’en, har en gennemsnitskoncen-tration af nitrat over grundvandskvalitetskravet på 50 mg/l.
- I fortsættelse heraf at vurdere betydningen af nitratpåvirkningen i GVF´en (jf. CIS Guidance no. 18., afsnit 4.4.2.).
Metodeudviklingen baseres på GEUS´ ekspertiser inden for et bredt udvalg af fagdiscipliner  herunder:

- Geologisk modellering
- Hydrogeologi og hydrologisk modellering
- Anvendelse af sårbarhedskoncepter fra den nationale grundvandskortlægning, her- under ikke mindst den grundvandskemiske kortlægning
- NOVANA-programmets grundvandsovervågning
- Tidligere gennemførte tilstandsvurderinger
- Fortolkning og bearbejdning af geofysiske data
- Evaluering af geologisk heterogenitet i forhold til klassiske geologiske modelkoncepter
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøstyrelsen
Antal sider274
Vol/bind2019
DOI
StatusUdgivet - 8 maj 2019

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer6
Vol/bind2019

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater