Bilag 3. Geologisk variabilitet bestemt ved cone penetration testing (CPT). København.

Bertel Nilsson, Ditte Lykkesborg Petersen

Publikation: Bidrag til bog/rapport/konferenceproceedingsKapitel i rapport

Resumé

Den geologiske variabilitet på markskala er undersøgt detaljeret på et 0.5 ha stort areal ved Højstrup på Stevns. Dette blev gjort ved et sammenlignende studium af forskellige overfladegeofysiske metoders egnethed til kortlægning af de indesluttede sandlinsers forekomst på 0.5 ha skala og en CPT sondeundersøgelse (CPT = Cone Penetration Testing)
med sonderinger til 8-10 meters dybde på et 100 m x 50 m stort areal. Den eller de bedst egnede og mest cost-effektiv geofysiske målemetoder blev anvendt ved et mindre detaljeret måleprogram på et 50 ha stort areal (landskabselementskala) omkring den detailundersøgte mark ved Højstrup. Resultatet af de geofysiske undersøgelser på mark- og landskabselementskala er nærmere beskrevet i bilag 4. Skaleringsrutiner vedrørende geologisk variation fra 0.5 ha til 50 ha store arealer er testet ved brug af glacialdynamiske tolkningsanalyser og faciesbaserede geostatistiske værktøjer (overgangssandsynligheder).
OriginalsprogEngelsk
TitelAfprøvning af undersøgelsesmetoder med henblik på etablering af et zoneringskoncept for danske lerjorde: Statusrapport
RedaktørerVibeke Ernstsen
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider10
ISBN (Trykt)87–7871–142–8
StatusUdgivet - 2004

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater