Arealanvendelse og landskabsudvikling. Fremtidsperspektiver for natur, jordbrug, miljø og arealforvaltning

Jørgen F. Hansen (Redaktør), Ole Hjorth Caspersen, Frank Søndergaard Jensen, Søren B. Torp, Nick Hutchings, Mette Dahl, Per Rasmussen, Lisbeth Flindt Jørgensen, Vibeke Ernstsen, Stig Schack Pedersen, Bernd Münier, Birgit M. Rasmussen, Chris Kjeldsen, Frants von Platen‐Hallermund, Chris Topping, Frank Nikolajsen, Irene A. Wiborg, Jane Uhd Jepsen, Jens Abildtrup, Jesper R. FredshavnJesper S. Schou, Per Nørmark

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Abstrakt

Formålet med projektet ”Arealanvendelse og landskabsudvikling belyst ved scenariestudier – Vekselvirkninger mellem natur, jordbrug, miljø og arealforvaltning” (ARLAS) var:

- at tilvejebringe ny viden om vekselvirkningerne mellem arealforvaltning, jordbrug, natur og miljø i det åbne land gennem scenariestudier,

- at udvikle grundlaget for beslutningsstøttesystemer til en helhedsorienteret forvaltning af det danske landskabs værdier på en natur-, miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde.

Projektet var anvendelsesorienteret og tog sit udgangspunkt i landbrugsbedriften, men set i en landskabelig sammenhæng. Fremtidens mulige landskabsbenyttelse blev belyst ved hjælp af scenarier. Herved kunne flere former for landskabsudnyttelse kombineres og ses i sammenhæng og konsekvenserne af mulige politiske målsætninger vurderes. Til dette formål blev der i projektet udviklet et ARLAS scenariesystem. I løbet af projektperioden blev der endvidere foretaget en omfattende udvikling og tilpasning af modeller til beskrivelse af landbrugsproduktion, økonomi, miljø og natur.
OriginalsprogEngelsk
ForlagDanmarks JordbrugsForskning
Antal sider139
StatusUdgivet - dec. 2004

Publikationsserier

NavnDJF rapport, Markbrug
Vol/bind110
ISSN (Trykt)1397-9884

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater