Arbejdsprogram 2018

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Arbejdsprogrammet for 2018 er det tredje arbejdsprogram i GEUS’ Resultatkontrakt 2016-2019 med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement (EFKM). Resultatkontrakten bygger på GEUS Strategi 2016 dækkende perioden 2016-2024 (www.geus.dk), som vedtaget af GEUS bestyrelse i september 2015, men spiller også sammen med EFKM’s samlede ministeriestrategi, som er tiltrådt i EFKM’s koncernledelse i oktober 2017.

GEUS Strategi 2016 definerer ni temaer, der er en opdatering af GEUS Strategi 2012, hvor der er sket en række ændringer i vægtningen indenfor hvert af de ni temaer. Temaerne er i resultatkontrakten udmøntet i 14 faglige strategiske indsatsområder og tre organisatoriske. De strategiske indsatsområder er tilrettelagt således, at de fokuserer på kerneområder, der vurderes at have særlig strategisk og samfundsmæssig betydning for GEUS’ hovedinteressenter EFKM, Miljø- og Fødevareministeriet samt Grønlands Selvstyre, men også opgaver af betydning for andre ministerier som Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Statsministeriet og – samt for kommuner og regioner, indgår.

EFKM’s strategi indeholder strategiske pejlemærker udmøntet i koncernmål. GEUS bidrager med opgaver til opfyldelse af hovedparten af koncernmålene. Koncernmålene er dels udmøntet i Mål- og Resultatplan 2018, dels konkrete aktiviteter i arbejdsprogrammet. Arbejdsprogram 2018 er således en udmøntning af det samlede strategiske grundlag for GEUS’ virksomhed.

GEUS’ samarbejde med Grønlands Selvstyre sker i henhold til Selvstyreloven og i de, i henhold hertil, fornyede aftaler indgået i sommeren 2014 med virkning fra 1. januar 2015 og med en femårig løbetid.

I arbejdsprogrammet er der defineret mål for arbejdet i 2018, der støtter op om for hvert af de strategiske indsatsområder, ligesom der indgår kvantitative mål for hele GEUS’ produktion. Målene støtter op om resultatkontraktens fireårige specifikke mål og indikatorer. De opstillede indikatorer er søgt så effektorienterede som muligt, men er samtidigt gjort konkret målbare. Der er lagt vægt på at anvende indikatorer fremfor opstilling af et stort antal aktivitetsmål. For at realisere de opstillede mål og opnå et balanceret regnskab skal GEUS hjemtage et betydeligt antal nye eksternt finansierede projekter i 2018
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider71
ISBN (Trykt)978-87-7871-479-4
StatusUdgivet - dec. 2017

Programområde

  • Programområde 1: Data
  • Programområde 2: Vandressourcer
  • Programområde 3: Energiressourcer
  • Programområde 4: Mineralske råstoffer
  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater