Arbejdsprogram 2016

Lisbeth Flindt Jørgensen (Redaktør), Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Arbejdsprogrammet for 2016 er det første arbejdsprogram i GEUS’ Resultatkontrakt 2016-2019 med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement (EFKM). Resultatkontrakten bygger på GEUS Strategi 2016 dækkende perioden 2016-2024 (www.geus.dk), som vedtaget af GEUS bestyrelse i september 2015, men spiller også sammen med EFKM’s samlede ministeriestrategi, som er tiltrådt i EFKM’s koncernledelse i februar 2016. GEUS Strategi 2016 definerer 9 temaer, der er en opdatering af ”GEUS Strategi 2012”, hvor der er sket en række ændringer i vægtningen indenfor hvert af de 9 temaer.

Temaerne er i resultatkontrakten er udmøntet i 14 faglige strategiske indsatsområder og 3 organisatoriske. De strategiske indsatsområder er tilrettelagt således, at de fokuserer på områder, der vurderes at have særlig stor strategisk og samfundsmæssig betydning for GEUS’ hovedinteressenter EFKM, Miljø- og Fødevareministeriet, Grønlands Selvstyre, men også opgaver af betydning for andre ministerier – Udenrigsministeriet, Statsministeriet og Sundhedsministeriet – samt for kommuner og regioner indgår.

EFKM’s strategi indeholder strategiske pejlemærker udmøntet i koncernmål. GEUS bidrager med opgaver til opfyldelse af de fleste af koncernmålene. Koncernmålene er dels udmøntet i en aftale herom, som indgår som addendum til GEUS’ Resultatkontrakt, dels konkrete aktiviteter i arbejdsprogrammet. Arbejdsprogram 2016 er således en udmøntning af det samlede strategiske grundlag for GEUS’ virksomhed.

GEUS’ samarbejde med Grønlands Selvstyre sker i henhold til Selvstyreloven og i de, i henhold hertil, fornyede aftaler indgået i sommeren 2014, med virkning fra 1. januar 2015 og med en 5 årig løbetid.

Der er i arbejdsprogrammet defineret indikatorer og mål for hvert af de strategiske indsatsområder, ligesom der indgår kvantitative mål for hele GEUS’ produktion. De opstillede indikatorer er søgt så effektorienterede som muligt men samtidigt gjort konkret målbare. Der er lagt vægt på at anvende indikatorer fremfor opstilling af et stort antal aktivitetsmål. Arbejdsprogram 2016 er således væsentligt forskelligt fra tidligere års arbejdsprogrammer. For at realisere de opstillede mål og opnå et balanceret regnskab skal GEUS hjemtage et betydeligt antal nye eksternt finansierede projekter i 2016. Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS’ bestyrelse 10. december 2015 og 9. marts 2016 for udmøntning af de indgåede koncernmål med EFKM.
OriginalsprogDansk
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider83
ISBN (Trykt)978-87-7871-421-3
StatusUdgivet - mar. 2016

Publikationsserier

NavnSærudgivelse

Programområde

  • Programområde 1: Data
  • Programområde 2: Vandressourcer
  • Programområde 3: Energiressourcer
  • Programområde 4: Mineralske råstoffer
  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater