Arbejdsprogram 2015

Jens Stockmarr (Redaktør), Lisbeth Flindt Jørgensen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Arbejdsprogrammet for GEUS for 2015 er det fjerde og sidste arbejdsprogram under GEUS’ resultatkontrakt 2012-2015 mellem GEUS’ bestyrelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. Arbejdsprogrammet bygger, udover resultatkontrakten, på “GEUS Strategi 2012”. ”Resultatkontrakt 2012-2015” og ”GEUS Strategi 2012” kan findes på www.geus.dk.

“GEUS Strategi 2012” definerer 9 temaer, som i resultatkontrakt og det årlige arbejdsprogram udmøntes i 14 faglige og 4 organisatoriske indsatsområder. De strategiske indsatsområder er tilrettelagt således, at de fokuserer på områder, der vurderes at have særlig stor strategisk og samfundsmæssig betydning for GEUS’ hovedinteressenter: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Grønlands Selvstyre. Opgaver af væsentlig betydning for andre ministerier er dog også inddraget, bl.a. Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), Udenrigsministeriet, Statsministeriet og Sundhedsministeriet, samt opgaver af betydning for kommuner og regioner. Inddragelse af GEUS’ viden i de overordnede bestræbelser på at skabe vækst og innovation er desuden en ledetråd for opgaver, GEUS hjemtager eller bidrager til.

KEBMIN har defineret en række strategiske indsatsområder og koncernfælles indsatser og mål. Disse mål er indskrevet i arbejdsprogrammet i de relevante afsnit og indsatsområder. Endvidere indgår der i opgaveporteføljen opgaver, der løses i samarbejde med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, herunder grundvandskortlægning og -overvågning og GEUS’ datacenterfunktion i forhold til Danmarks Miljøportal.

GEUS’ samarbejde med Grønlands Selvstyre foregår indenfor rammerne af Selvstyreloven og Råstofloven for Grønland, og der er i sommeren 2014 blev indgået nye 5-årige aftaler. Det videre arbejde efter aflevering af 5 submissioner i medfør af Kontinentalsokkelprojektet løses via aftale med UFM.

Arbejdsprogrammet dækker hele GEUS’ aktivitet. I afsnittet “Resultatindikatorer og måltal” såvel som under de enkelte strategiske indsatsområders “Mål og indikatorer” er målkrav for opfyldelse angivet. For at nå disse mål og opnå et balanceret regnskab, skal GEUS hjemtage et betydeligt antal nye eksternt finansierede projekter i 2015.

Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS’ bestyrelse den 10. december 2014.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider81
ISBN (Trykt)978-87-7871-389-6
StatusUdgivet - jan. 2015

Programområde

  • Programområde 1: Data
  • Programområde 2: Vandressourcer
  • Programområde 3: Energiressourcer
  • Programområde 4: Mineralske råstoffer
  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater