Arbejdsprogram 2014

Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Arbejdsprogrammet for GEUS for 2014 er det tredje arbejdsprogram under GEUS resultatkontrakt 2012-2015 mellem GEUS’ bestyrelse og Klima-, Energi- og Bygnings- ministeriets departement. Arbejdsprogrammet bygger, udover resultatkontrakten, på “GEUS Strategi 2012”. ”Resultatkontrakt 2012-2015” og ”GEUS Strategi 2012” kan findes på www.geus.dk.

“GEUS Strategi 2012” definerer 9 temaer, som i resultatkontrakt og det årlige arbejdsprogram udmøntes i 14 faglige og 4 organisatoriske indsatsområder. De strategiske indsatsområder er tilrettelagt således, at de fokuserer på områder, der vurderes at have særlig stor strategisk og samfundsmæssig betydning for GEUS’ hovedinteressenter: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Grønlands Selvstyre. Opgaver af væsentlig betydning for andre ministerier er dog også inddraget, bl.a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Udenrigsministeriet, Statsministeriet og Sundhedsministeriet, samt opgaver af betydning for kommuner og regioner. Inddragelse af GEUS’ viden i de overordnede bestræbelser på at skabe vækst og innovation er desuden en ledelinje for opgaver, GEUS hjemtager eller bidrager til.

KEBMIN har defineret en række koncernfællesmål, som for de mål, hvor GEUS kan bidrage, er indskrevet i arbejdsprogrammet i de relevante afsnit og indsatsområder. Endvidere indgår i opgaveporteføljen opgaver, der løses i samarbejde med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen, herunder grundvandskortlægning og overvågning og GEUS datacenterfunktion i forhold til Danmarks Miljøportal.

GEUS’ samarbejde med Grønlands Selvstyre foregår indenfor rammerne af Selvstyreloven og Råstofloven for Grønland, mens opgaver i forhold til Kontinentalsokkelprojektet løses via en forvaltningsaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Arbejdsprogrammet dækker hele GEUS’ aktivitet. I afsnittet “Resultatindikatorer og måltal” såvel som under de enkelte strategiske indsatsområders “Mål og indikatorer” er målkrav for opfyldelse angivet. For at nå disse mål, samt opnå et balanceret regnskab, skal GEUS hjemtage er betydeligt antal nye eksternt finansierede projekter i 2014.

Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS’ bestyrelse den 10. december 2013.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider77
ISBN (Trykt)978-87-7871-369-8
StatusUdgivet - jan. 2014

Publikationsserier

NavnSærudgivelse

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater