Arbejdsprogram 2013

Jens Stockmarr (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Arbejdsprogram 2013 er det andet arbejdsprogram i GEUS' "Resultatkontrakt 2012-2015". Resultatkontrakten og arbejdsprogrammet bygger på GEUS' strategi - "GEUS Strategi 2012". Resultatkontrakten er indgået mellem GEUS' bestyrelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriets (KEBMINs) departement. "Resultatkontrakt 2012-2015" og "GEUS Strategi 2012" kan findes på www.geus.dk.

"GEUS Strategi 2012" definerer 9 temaer, som i resultatkontrakten og det årlige arbejdsprogram er udmøntet i 14 faglige strategiske indsatsområder og 4 organisatoriske indsatsområder. De strategiske indsatsområder er tilrettelagt således, at der er fokuseret på de opgaver, der vurderes at have særlig stor strategisk og samfundsmæssig betydning for GEUS' hovedinteressenter Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Grønlands Selvstyre. Opgaver af væsentlig betydning for andre ministerier, kommuner og andre interessenter er dog også inddraget.

KEBMIN har under visionen " En fossilfri energiforsyning i 2050" opstillet syv strategiske mål (fokusområder) for ministeriet for de kommende år. GEUS' bidrag til disse fokusområder sker især gennem GEUS' strategiske indsatsområder. Der er i bilag 1 angivet hvilke indsatser i GEUS' arbejdsprogram, der understøtter ministeriets fokusområder.

Ud over arbejde relateret til KEBMIN indgår også den store portefølje af opgaver, der løses i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, herunder grundvandskortlægning, grundvandsovervågning og GEUS' datacenterfunktion i forhold til den fælles offentlige dataløsning - Miljøportalen.

GEUS' samarbejde med Råstofdirektoratet i Grønland følger rammerne i Selvstyreloven og Råstofloven for Grønland. GEUS' opgaver i Kontinentalsokkelprojektet, der har til formål at skabe det geologiske og videnskabelige grundlag for at kunne rejse territorialkrav udover 200 sømil, løses via en forvaltningsaftale med Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser.

Arbejdsprogrammet dækker hele GEUS' aktivitet. I afsnittet "Resultatindikatorer og måltal" såvel som under de enkelte strategiske indsatsområders "Mål og indikatorer" er målkrav for opfyldelse angivet. For at nå disse mål og opfylde de opstillede indikatorer samt opnå et balanceret regnskab skal GEUS hjemtage et betydeligt antal nye eksternt finansierede projekter.

Arbejdsprogrammet er godkendt af GEUS' bestyrelse den 11. december 2012. Året 2013 er også et særligt år, idet det er 125 år siden den geologiske undersøgelse blev grundlagt. GEUS kan således fejre et markant jubilæum i 2013.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider73
ISBN (Trykt)978-87-7871-346-9
StatusUdgivet - jan. 2013

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater