Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål. Udarbejdet for Naturstyrelsen

Peter Friis Møller (Redaktør), Jacob Heilmann-Clausen (Redaktør), Vivian Kvist Johannsen, Rita Merete Buttenschøn, Inger Kappel Schmidt, Carsten Rahbek, Hans Henrik Bruun, Rasmus Ejrnæs

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Helt overordnet anbefaler vi, at forvaltningen af de udpegede områder fra begyndelsen af indfasningsperioden tager sigte på at sikre og fremme biodiversitet. Dette skal ske ved hurtigst muligt at skabe optimale rammer for naturlig dynamik og naturlige processer, og ved at sikre, udbygge og fremskynde udviklingen af forhold og levesteder, som er essentielle for biodiversiteten i skove og skovlandskaber.

Vi anbefaler, at indfasning og forvaltning af urørt skov tager sigte på etablering af selvbærende systemer i stor skala i pagt med de topografiske, jordbundsmæssige, klimatiske og hydrologiske gradienter og oplandsforhold. Ved selvbærende systemer forstås i denne sammenhæng systemer, som ikke har behov for aktiv forvaltning for at levere en positiv effekt i forhold til de nationale forpligtigelser for bevarelse af biodiversitet. I anden biodiversitetsskov vil der derimod være plads til fortsat naturpleje for at tilgodese særlige levesteder og hertil tilknyttede arter, som kan være følsomme overfor tilgroning og andre processer der ikke kan reguleres detaljeret i urørt skov.

I begge tilfælde bør indfasningen tage sigte på at opbryde de ensartede flade- og linje-strukturer, blandt andet skarpe og ikke-naturlige bevoksningsgrænser, der præger skovene i dag, samt på at sikre rammer for naturlig dynamik.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedCopenhagen
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationNaturstyrelsen
Antal sider83
Vol/bind2018
DOI
StatusUdgivet - 24 aug. 2018

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer28
Vol/bind2018

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 5: Natur og klima

Citationsformater