Analyse af 1170 stenrev henholdsvis indenfor og udenfor marine habitatområder

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

Formålet er at opdatere 2016 udregningen af arealdækningen af naturtype 1170 stenrev i de danske farvande. Både beliggende indenfor og udenfor de udpegede habitatområder efter habitatdirektivet. Vurderingen er foretaget på grundlag af det samlede sedimentkort for Danmark, ved at sammenholde dette med det mere detaljerede kendskab til naturtypernes udbredelse inden for habitatområderne.

At inkludere alle undersøgelser der er foretaget I løbet af 2016 & 2017 i den nye udregning af arealdækningen.

At udregne hvor stor en procentdel af habitatområderne, der er naturtype 1170-stenrev i forhold til det totale areal af moræne i de danske farvande.
OriginalsprogDansk
ForlagMiljøstyrelsen
Antal sider17
StatusUdgivet - dec. 2018

Programområde

  • Programområde 4: Mineralske råstoffer

Citationsformater