Alun Skiferen i Skandinavien

Bjørn Buchardt, Arne Thorshøj Nielsen, Niels Hemmingsen Schovsbo

Publikation: Bidrag til tidsskriftArtikelFormidling

Abstrakt

Den skandinaviske Alun Skifer Formation er af mellem kambrisk til tidlig ordovicisk (Tremadoc) alder. Den er en typisk sortskifer med en atypisk geokemi og biologi. Formationen blev aflejret ved lave sedimentationshastigheder under vekslende, men lave oxiditetsforhold, den er lateralt og vertikalt meget ensartet, har et stort indhold af organisk materiale og spormetaller (herunder de højeste uran koncentrationer kendt for nogen sort skifer) og indeholder en særegen fauna af overvejende bentiske trilobiter. Den har endvidere gennemgået en kompleks begravelseshistorie under stærkt varierende varmepåvirkning forskellige steder i regionen. Endelig har skiferen været grundlag for en omfattende økonomisk udnyttelse i Skandinavien siden 1637. Nærværende afhandling giver en oversigt over skiferens aflejringshistorie, sedimentologi og palæontologi, dens organiske og uorganiske geokemi, dens termale udvikling og dens udnyttelseshistorie i Skandinavien. Derudover gives et forslag til en formel definition af Alun Skifer Formationen i Skandinavien ud fra en typesektion i Gislövshammar-2 boringen i det sydøstlige Skåne.
OriginalsprogDansk
Sider (fra-til)1-30
Antal sider30
TidsskriftGeologisk Tidsskrift
Vol/bind1997
Udgave nummer3
StatusUdgivet - 5 sep. 1997
Udgivet eksterntJa

Emneord

  • Alun Skifer

Programområde

  • Programområde 3: Energiressourcer

Citationsformater