Afslutning af vurderingen af det oprindelige KUPA Sand koncept mht. sorptionens afhængighed af jordparametre

Per Rosenberg, Kim Esbensen, Rene K. Juhler

Publikation: Bog/rapportRapport (offentligt tilgængelig)

Resumé

I forbindelse med gennemførelsen af ”Vandmiljøplan II” og ”Drikkevandsudvalgets
betænkning fra 1997” fik de daværende amter til opgave at udpege de områder, som er
særligt følsomme for bestemte typer af forurening, samt at prioritere den indsats der
skal gennemføres i disse områder for at beskytte vandressourcen. Dette skulle
ske på baggrund af en detailkortlægning, som amterne skulle gennemføre.
I årene 2000-2003 udførtes et projekt ”KUPA Sand”, der havde til formål at etablere det nødvendige vidensgrundlag vedrørende risikoen for udvaskning af pesticider på sandede jorde og muligheden for at zonere på dette grundlag. Projektet og resultaterne er beskrevet i slutrapporten, som kan hentes på internettet (Nygaard 2004).

Til evaluering af det udviklede koncept ønskede Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen en vurderingen af, hvorvidt det oprindelige KUPA Sand koncept dækker de pesticider, der anvendes i landbruget i dag.

Miljøstyrelsen har i marts 2012 anmodet GEUS om at besvare følgende spørgsmål på baggrund af en database over godkendte stoffer og en række af deres metabolitter:
”På baggrund af resultatet for den samlede gennemgang af alle stofferne ønskes følgende vurderet:

- I hvilket omfang de i dag godkendte pesticider er dækket af konceptet i KUPA Sand.

- En angivelse af de stoffer, der ikke er omfattet af konceptet, så der kan foretages en separat vurdering af udvaskningsrisikoen for disse stoffer. I den forbindelse bedes GEUS bedes tilkendegive, hvorvidt og i hvilket omfang GEUS kan bidrage til en vurdering af de stoffer, der falder udenfor konceptet.

- Er spændvidden i den potentielle mobilitet den samme for de i dag godkendte pesticider som for de stoffer, der lå bag konceptet? Dette spørgsmål lægger op til en beskrivelse af, om konceptet alene beskriver hvorvidt stoffernes mobilitet er afhængig af jordparametre, eller om der også opnås en kvantitativ beskrivelse af stoffernes potentielle mobilitet. I denne sammenhæng rejses endnu et spørgsmål: Kan konceptet anvendes til at afgøre, hvorvidt en større eller mindre andel af sandjordsarealerne er særligt sårbare for de i dag godkendte pesticider sammenlignet med de pesticider, der dannede grundlag for udviklingen af konceptet?

Det sidste punkt omkring spændvidden og deraf afledte spørgsmål skal ses i lyset af, at den endelige vurdering forventes at medføre en række afklarende spørgsmål for at opnå en bedre forståelse af metode og koncept. Det vil derfor være praktisk at få dette beskrevet sammen med vurderingen”.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagGEUS
Rekvirerende organisationMiljøstyrelsen
Antal sider28
Vol/bind2013
DOI
StatusUdgivet - 17 maj 2013

Publikationsserier

NavnDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Nummer26
Vol/bind2013

Emneord

  • Denmark

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Citationsformater