Årsrapport for regnskabsåret 2002

Per Kalvig (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) er en sektorforskningsinstitution under Miljøministeriet og har status som statsvirksomhed. GEUS ledes af en bestyrelse og en direktion. De overordnede rammer for GEUS’ virke er fastlagt i Sektorforskningsloven og i ”Bekendtgørelse om Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse”, hvori der fastsættes følgende formålsparagraf (§2): ”Formålet med GEUS’ virksomhed er at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af de geologiske værdier i Danmark og Grønland.”

GEUS er i henhold til finanslov, sektorforskningslov samt bekendtgørelse ansvarlig for varetagelse af geologisk kortlægning, dataindsamling og datalagring vedrørende Danmark og Grønland, og skal desuden løse forsknings-, rådgivnings-, overvågnings- og formidlingsopgaver, med særligt sigte på at sikre det bedst mulige geovidenskabelige grundlag for de ministerier GEUS rådgiver og for Grønlands Hjemmestyre. GEUS’ opgaver er endvidere fastsat i Vandforsyningsloven, Råstofloven, Undergrundsloven og i bemærkningerne til lov om mineralske råstoffer i Grønland. Arbejdet er organiseret i 5 programområder: (1) Databanker, IT og formidling; (2) Vandressourcer; (3) Energiråstoffer; (4) Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning; og (5) Natur og miljø.

GEUS’ er værtsinstitution for Dansk Lithosfærecenter (DLC) (www.dlc.ku.dk) , som drives på en bevilling fra Grundforskningsfonden. DLC er ikke omfattet af GEUS’ resultatkontrakt.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider23
ISBN (Trykt)87-7871-111-8
StatusUdgivet - 24 apr. 2003

Publikationsserier

NavnSærudgivelse

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater