Årsberetning 2014: Geoviden til samfundet

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Et fortsat fællesskab i Arktis blev den vigtigste begivenhed i 2014, idet Klima- Energi- og Bygningsministeren og Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked og Råstoffer, samt GEUS og det grønlandske Råstofdepartement indgik nye femårige samarbejdsaftaler. Aftaler som sikrer, at GEUS’ omfattende viden direkte og uden ophør kan nyttiggøres i udvikling af råstofsektoren i Grønland, hvilket er vigtigt, både når mineralfeberen raser, og når interessenter skal fastholdes eller nye tiltrækkes.

En anden skelsættende begivenhed var, da Rigsfælleskabet afleverede femte og foreløbigt sidste submission til FN’s Kommission for Kontinentalsoklens Grænser for området omkring Nordpolen. Kortlægning og det faglige arbejde – som GEUS har ledet – er afsluttet, men grundlaget skal, i de mange år forhandlingerne forventes at vare, vedligeholdes, og afleveringen af submissionen blev en milepæl i GEUS’ historie.

Arktis har på andre områder tiltrukket sig stor opmærksomhed inden for GEUS’ arbejdsområder. Det gælder overvågning af og forskning i Indlandsisens afsmeltning, hvor der fortsat kan konstateres et nettotab af is, det gælder interessen for sjældne jordarter og uran, hvor GEUS i årets løb har udgivet rapporter af betydelig interesse for politikere og erhverv, og det gælder vidensopbygning om geologi i Grønland med udgangspunkt i GEUS’ kontor i Nuuk, der bl.a. har stået for konference og vidensudveksling med Canada-Nunavut Geoscience Office og det Grønlandske Råstofdepartement.

Samarbejdet med de geologiske undersøgelser i Europa har i 2014 nået nye højder med store fællesprojekter inden for de fleste arbejdsfelter bl.a. med færdiggørelsen af et Nordatlantisk Tektonisk Atlas og skabelsen af et stort netværk om bygeologi. GEUS har også været aktiv og løst opgaver på flere kontinenter og tillige bidraget til at skabe fodfæste for danske løsninger i de folkerige asiatiske lande på vandforsyningsområdet. I det hjemlige arbejde har forskning, overvågning og kortlægning af grundvandsressourcerne fyldt meget.

Kortlægningen afsluttes i 2015, hvilket giver stor travlhed, og GEUS har i årets løb deltaget i et meget betydeligt modeludviklingsarbejde sammen med DHI og Nationalt Center for Miljø og Energi, som skal danne grundlag for en mere differentieret arealregulering af landbrugets nitratemissioner som opfølgning på Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger. Der har ligeledes fra mange sider været stort fokus på GEUS’ arbejde med pesticider i overvågningssammenhæng.

Inden for geotermisk udnyttelse af undergrunden til varme – men også køling – har GEUS arbejdet med at identificere egnede reservoirer, bl.a. under 28 byer, men også rådgivet og etableret guidelines i udviklingen af udnyttelsen af geotermi.

Endelig har havet og havbunden tiltrukket sig stigende opmærksomhed, og GEUS har udgivet et nyt landsdækkende havbundskort, baseret på sammenstilling af data fra flere årtiers arbejde – hvori kortlægningen af havbunden er indgået. Kortet er tilgængeligt på GEUS’ hjemmeside.

Årsberetningen viser et lille udsnit af den store vifte af opgaver, der er løst i årets løb. Årets nøgletal fremgår sidst i beretningen og peger på en mindre nedgang i indtægter og dermed aktiviteter primært som følge af afmatning i olie/gas- og mineralbranchen. Det er en udvikling, der forventes at slå fuldt igennem i 2015, og som vil udfordre institutionens evne til at skabe en tilstrækkelig stor portefølje af opgaver. Men GEUS har et stærkt og intakt fagligt fundament også til at løse nye opgaver og nye opgavetyper
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)978-87-7871-410-7
StatusUdgivet - 2015

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater