Årsberetning 2012: Ressourcer til samfundet

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Denne årsberetning for 2012 giver et kort overblik over udvalgte opgaver, som GEUS har løst eller har deltaget i løsningen af i 2012. Året er første år i GEUS’ resultatkontrakt for 2012–2015, hvor der er sat nye og generelt højere mål. Det har været et meget produktivt år, hvor målene for hovedparten af opgaverne er opfyldt. Der har i 2012 været en stigende aktivitet og en stigende produktivitet i det videnskabelige arbejde.

Aktiviteterne afspejler, at efterspørgslen efter GEUS’ ekspertise er vokset på alle programområder, og at GEUS har haft betydelig succes med hjemtagelse af forskningsprojekter i konkurrence. Dette skyldes ikke alene GEUS’ konkurrencedygtighed, men også at GEUS arbejder på områder med store samfundsmæssige interesser og store udfordringer, nationalt og globalt. GEUS’ kernevirksomhed, som er fastlagt i ‘GEUS Strategi 2012’, har sammenfald med det 21. århundredes ‘grand challenges’ på fire ud af ni områder, nemlig: mineraler, miljø- og klimaforandringer, vandressourcer og energiforsyning og -lagring.

En særlig interesse har Grønlands mineralressourcer påkaldt sig i løbet af året, og GEUS har deltaget i mange møder og workshops og har haft besøg af en række udenlandske delegationer på højt politisk niveau, ligesom der i løbet af året er undertegnet en række samarbejdsaftaler med søsterorganisationer i Asien.

Et højdepunkt var, at GEUS, som initiativtager for en bredere gruppe, stod som indbyder og vært for en velbesøgt kongres under det danske EU-formandskab: ‘Critical minerals for the clean energy and high technology industries 2012 and beyond – the EU perspective’. Ifølge flere deltagere var det for første gang lykkedes at samle repræsentanter for hele værdikæden fra mineralerne i jorden og mineindustri over forarbejdnings- og produktionsindustri til genbrug.

Samarbejdet mellem de geologiske undersøgelser i Europa er blevet stærkt intensiveret og begynder at tage en form, der muliggør, at de sammen kan agere som en virtuel geologisk undersøgelse for EU. Ikke mindst er der betydelige fremskridt med at skabe en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data.

I løbet af året er der leveret betydelige bidrag i form af viden og rådgivning til løsning af samfundsmæssige udfordringer og som grundlag for politiske beslutninger til GEUS’ hovedinteressenter: Klima- Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Grønlands Selvstyre. Det omfatter f.eks. rådgivning i forbindelse med geotermiske projekter og skifergas i Danmark, pesticider og arealforvaltning i den danske miljøpolitik, indgivelse af krav til FN om et havområde ved Grønland og sjældne jordarter og andre mineraler i Sydgrønland. Endelig har GEUS fået en ny bestyrelse fra 1. januar2013, hvor Professor Minik Rosing, Statens Naturhistoriske Museum, er tiltrådt som bestyrelsesformand.

Med kerneopgaver inden for samfundsmæssigt betydningsfulde områder ser GEUS frem til et udfordrende 2013
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)978-87-7871-359-9
StatusUdgivet - 2013

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater