Årsberetning 2011: Viden til vækst og velfærd

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Årsberetning 2011 giver et kort overblik over udvalgte opgaver og begivenheder, som GEUS har løst eller deltaget i. Det har været et produktivt og godt år for GEUS, hvor en stigende opgavemængde for mange interessenter og mange nye forskningsprojekter har sat sit præg på institutionens arbejde. Året har også været præget af udarbejdelsen af GEUS’ strategi for perioden indtil 2020, der også udgør grundlaget for GEUS’ resultatkontrakt 2012-2015 med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

2011 var sidste år i GEUS 4-årige resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og de aftalte opgaver er i perioden langt overvejende løst som forventet. Produktionen af videnskabelige og andre publikationer har oversteget målene og ikke mindst er deltagelsen i uddannelse af ph.d. og specialestuderende vokset meget samtidig med, at GEUS har nået sine økonomiske mål.

Der har været en stærkt stigende interesse for mineraler og mineralske ressourcer i det arktiske område. GEUS har sammenstillet og publiceret digitale geologiske kort over Grønland sammen med mineral-relevante data, så de let kan bruges i efterforskningsarbejdet i Grønland. Resultaterne indgår i markedsføringen af det grønlandske mineralpotentiale, som GEUS samarbejder med Råstofdirektoratet i Nuuk om på konferencer, møder og messer.

Også olie/gas-ressourcerne i Arktis har fortsat stor international bevågenhed. For at forberede kommende ud budsrunder har GEUS arbejdet med en række forskningsprojekter i Nordøstgrønland. Området har et stort potentiale men en meget begrænset efterforskningshistorie og har derfor den samlede oliebranches opmærksomhed.

Kortlægningen af sokkelområderne omkring Grønland og Færøerne og udarbejdelse af submissioner til fremsættelse af krav ved FN i samarbejde med danske, færøske og grønlandske myndigheder og institutioner har fortsat været en stor opgave. I 2011 blev der gennemført endnu et togt med den svenske isbryder Oden ud for Nordøstgrønland, og der er arbejdet med submissionen for området syd for Grønland.

Ressourcekrise og stærkt stigende olie/gas-priser skabte fornyet fokus på Nordsøen, og GEUS har i 2011 startet et større forskningsprojekt om efterforskningsmulighederne i juralagene, som ligger under kalken, hvorfra hovedparten af den danske olieproduktion foregår. Inden for vedvarende energi har GEUS især bidraget med viden om potentiale og projektrisici for geotermisk varmeforsyning.

En øget eksport af grøn teknologi og grønne løsninger kan bidrage til væksten i Danmark, og vand området er udset til at være en af driverne for at realisere dette mål. GEUS har anvendt sine erfaringer fra grundvandskortlægningen i Danmark og har i samarbejde med danske firmaer startet en kapacitetsopbygning for tilsvarende kortlægning i Thailand, hvor GEUS’ opgaver består i træning og databaseopbygning.

De hyppigere og voldsommere oversvømmelser i Danmark har betydet, at der er en større interesse for at forstå, hvordan klimaændringerne påvirker vandets kredsløb både på landsbasis og lokalt. GEUS har deltaget i en række forskningsprojekter med sigte på øget beredskab og bedre håndtering af oversvømmelser og hvordan de påvirker infrastruktur og vandressourcer, bl.a. til brug ved udarbejdelse af vandplaner.

Måleprogrammet på Grønlands Indlandsis leverer stadigt bedre data, og GEUS har sammen med DTU foretaget en ny flyopmåling af randzonen samt rekonstrueret gletsjervariationer og klimaforandringer over de seneste 120 år.

Opgaveporteføljen for 2011 har vist, at GEUS har påbegyndt realiseringen af sin nye strategi ‘Viden til vækst og Velfærd’, og med de samfundsmæssige centrale opgaver GEUS deltager i, ser vi med optimisme på de kommende år.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)978-87-7871-329-2
StatusUdgivet - 2012

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater