Årsberetning 2005: Viden om Jorden vi lever af

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

2005 blev et godt år for GEUS. Dels rummede det atter et stort antal spændende projekter i et vidt spektrum af arbejdsopgaver. Dels blev der truffet politisk beslutning om at stabilisere Miljøministeriets og herunder GEUS´ bevillingsmæssige situation for de kommende år. Efter de forgangne års personalenedskæringer er der nu atter skabt arbejdsro, og optimismen og engagementet er atter i top hos medarbejderne.

En af årets mindeværdige begivenheder var miljøministerens besøg hos GEUS i Grønland. Først besøgtes Bredefjord Sermilik gletscher i Sydgrønland,
hvor klimaændringerne kan opleves ved en meget kraftig afsmeltning. På 20 år er gletscheren rykket 7 km tilbage, og man kunne umiddelbart se på fjeldsiderne 200 m oppe, hvor gletscheroverfladen tidligere havde ligget. GEUS demonstrerede sit automatiske måleudstyr, som kan måle isens afsmeltning og løbende sende data via satellit direkte til GEUS. Connie Hedegaard havde netop i Ilulissat været vært for miljøministre fra 24 lande. Man havde drøftet effekterne af klimaændringerne, og gæsterne havde her ved selvsyn konstateret, hvordan verdens hurtigste bræ havde trukket sig voldsomt tilbage.

Efterfølgende besøgte ministeren med helikopter Nuna Minerals´s boreaktiviteter efter guld på Storøen samt nogle af GEUS´ geologlejre i fjeldene. Her kunne man bl.a. fremvise den nyopdagede forekomst af karbonatit, som åbner muligheder for fund af nye typer af mineralforekomster i området. Ministeren fik et indtryk af GEUS´ mangeartede feltundersøgelser, som både dækker geologisk kortlægning og målrettet mineralefterforskning, og disse aktiviteters betydning for Hjemmestyrets bestræbelser på at udvikle råstofsektoren til et bærende erhverv.

GEUS i København har som Miljøministeriets øvrige institutioner været involveret i forberedelsen af implementeringen af Kommunalreformen.

Miljøministeriet skal modtage ca. 750 medarbejdere fra amterne 1. januar 2007. Det kommer også til at berøre GEUS, dels ved at der skal oprettes en ny afdeling i Århus, dels ved at GEUS får en betydelig rolle i etableringen af Danmarks Miljøportal. Århusafdelingen skal forestå koordinering af den gebyrfinansierede kortlægning af de danske rundvandsressourcer, mens GEUS´ Geologiske Datacenter skal modtage, kvalitetssikre og bearbejde data fra kommuner, regioner og miljøcentrene og gøre dem tilgængelige i statsligt regi for offentlige myndigheder og private interessenter.

I 2005 er der sket en intensivering af samarbejdet mellem GEUS og Københavns Universitet. GEUS har aldrig før haft så mange ph.d.- og speciale-studerende tilknyttet institutionen. På en fælles Geocenterdag har medarbejderne fra Geologisk Institut, Geografisk Institut, Geologisk Museum og GEUS drøftet fælles forskningsprojekter samt udvikling af fællesfaciliteter. Der er taget en række initiativer, der yderligere kan øge synergieffekterne af det frugtbare samarbejde i Geocentret. GEUS ønsker det faglige samarbejde med universitetsmiljøet udvidet til også at omfatte Aarhus Universitet, hvorfra GEUS parallelt med Københavns Universitet rekrutterer sine forskere. I de kommende 5-10 år er der på grund af generationsskiftet på GEUS behov for at sikre fagligt velkvalificerede kandidater i mange forskellige fagdiscipliner.

I denne årsberetning tegner vi konturerne af GEUS´mangeartede aktiviteter vedrørende forskning, uddannelse, rådgivning og formidling ved en række eksempler. Det er kun et lille udpluk af de ca. 500 projekter, GEUS har gennemført i 2005.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)87-7871-180-0
StatusUdgivet - 2006

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater