Årsberetning 2002

H.H. Thomsen (Redaktør)

Publikation: Bog/rapportInstitutionsrapport

Resumé

Den vigtigste begivenhed for GEUS i år 2002 var indflytningen til Geocenter København i det nye domicil på Øster Voldgade 10. Geocentret vil i årtier her danne rammen om GEUS’ aktiviteter i et tæt samarbejde med Københavns Universitet.
År 2002 var det første år under den nye regerings ledelse. Det har sat en række fingeraftryk på GEUS’ opgaveportefølje. Nye initiativer er igangsat, på flere områder er fokus flyttet, og forskningsområder er blevet nedprioriteret. GEUS har måttet indstille sig på fremover at løse sine opgaver med faldende statslige bevillinger, hvilket bl.a. har medført afskedigelse af personale i det forgangne år.

Af flere hundrede projekter gives i denne årsberetning et glimt af en snes stykker. Der er hovedsageligt valgt eksempler, hvor geologien er direkte ”nyttig” for samfundet og hvor forskningen er af afgørende betydning.
Rent drikkevand står øverst på miljø-dagsordenen hos den danske befolkning. GEUS er statens vagthund på dette område. Undersøgelser afsluttet i år 2002 viser, at det står dårligt til med de små vandforsyninger. Mange er forurenet af pesticider og bakterier. Andre nye forskningsresultater underbygger, at også det dybere grundvand trods mange politiske tiltag fortsat trues af forurening fra kemikalier.
Olie og gas fra Nordsøen er et vigtigt dansk råstof. Danmark er p.t. Europas 3. største olieproducent. I et samarbejde med bl.a. Mærsk Olie og Gas AS blev et forskningsprojekt med sigte på en bedre udnyttelse af ”vanskelige” forekomster afsluttet. GEUS har i en anden sammenhæng leveret det geologiske arbejde som førte til en vellykket boring efter varmt vand i 2400 meters dybde i København. Måske bliver anvendelse af geotermisk energi et vigtigt element i hovedstadsområdets fremtidige energiforsyning.
Grønlands Hjemmestyre satser i fremtiden på udnyttelse af landets råstoffer – olie og mineraler. GEUS bidrager med sin ekspertise til at realisere dette mål. En udbudsrunde i 2002 har ført til at olieefterforskningen ud for Vestgrønland fortsætter ved et canadisk selskab.
På mineralområdet har GEUS’ aktiviteter været medvirkende til at fastholde industriens interesse for diamantefterforskningen og for andre attraktive mål.
Regeringen har i 2002 igangsat nye omfattende geologiske undersøgelser i havområderne omkring Grønland og Færøerne. På 10 år skal der med en ekstra bevillingsramme på 150 mill. kr. tilvejebringes viden om kontinentalsoklen. Den kan evt. føre til, at det danske riges territorialgrænse nogle steder udvides ud over den nuværende grænse på 200 sømil. GEUS er blevet betroet den faglige ledelse af dette ambitiøse projekt. I 2002 vurderedes mulighederne for og omkostningerne ved dataindsamling i Polhavet mellem Grønland og Nordpolen.
GEUS har bidraget til den internationale klimaforskning om afsmeltning af den grønlandske indlandsis og klimaafhængige variationer i havstrømmene i Nordatlanten. GEUS har desuden været med i et europæisk forskningssamarbejde om deponering af CO2 i undergrunden for at mindske udslippet til atmosfæren.

På bistandsområdet har GEUS udvidet samarbejdet med Vietnam til også at omfatte beskyttelse af vandressourcerne. I Tanzania har GEUS bistået regeringen med opbygning af databaser med henblik på licensudstedelser til udnyttelse af landets mineralrigdomme.

Som ansvarlige for ledelsen af GEUS ser vi således grund til at være tilfredse såvel med årets faglige produktion som med det økonomiske resultat, og ikke mindst med medarbejdernes engagerede indsats i et vanskeligt år.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal sider18
ISBN (Trykt)87-7871-113-4
StatusUdgivet - 2003

Programområde

  • Programområde 1: Data

Citationsformater