Hans Jørgen Henriksen

Seniorrådgiver

  • Øster Voldgade 10
    1350 Copenhagen K
    Denmark

Beregnet ud fra antal publikationer lagret i Pure og citationer fra Scopus
1997 …2023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Mine forskningsinteresser er fokuseret på: Integreret grundvands- og overfladevandsmodellering; vandforvaltning og bæredygtig udnyttelse af vandressourcer; forsyningssikkerhed; tørke; tilpasning til klimaændringer, disaster risk reduction, digitale tvillinger, økologisk flow; maskinlæring; adaptiv IWRM; reslience og Bayesianske netværker.

CV

Education

1982. Technical University of Denmark, M.Sc. in Civ.Eng.; Hydrology
2005. MPO–Master of Psychology of Organisation. RUC

Employment

1993-date Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)
Senior advisor; hydrology, Department of Hydrology
1989-1993 Rambøll Hydrologist, Environmental Department
1987-1989 Tage Sørensen Hydrologist
1982-1987 Hedeselskabet Hydrologist, Hydrometrical Department

Key Personal Assignments and Experience
Principal investigator/project participant:

-Digitalisation and delivery of model results to HIP portal (SDFI). HIP fasttrack/HIP4+/HIP realtime (2017-2023). GEUS project leader.

-Operationalisation of ecological flow, Vandweb, Quantitative status assessment WFD and assessment of available groundwater resources  2015-2023. Project leader.

-URBAVAND Nature based solutions and high groundwater level 2021-2023 (Realdania) 

-Sea Level rise geocenter project 2020-2023.

-PI-rural Jinan China 2020-2022 (groundwater dependent ecosystems and monitoring/modelling ecoflow in chalk/karst aquifers)

-GhanAqua 2017-2022 (groundwater resources for irrigation in Northern Ghana/White Volta-Nasia)

-ESGUSA 2018-2022 (enhancing sustainable groundwater use in South Africa – Limpopo/Sand river catchment);

-AquaClew 2017-2022. Advancing quality of climate servies for European Water (Expert elicitation); 

-Chalk porosity and well near protection zone (BNBO) delineation methodology 2018 - 2022

-Hydrological modelling best practices. Hydrologisk Geovejledning 7/2 2015-2022. Project leader.

-NIFA 2020-2021: Climate projections and impacts on quantitative groundwater status (Landbrugsstyrelsen/MST); Project leader

-NAIAD 2017-2021 Nature Based Solutions / Nature Insurance value: Assessment and demonstration (H2020- SC5-2016) - integrated modelling using bayesian beliew networks and modelling; 

-NORDRESS 2015-2020 Nordic Centre of Excellency in Resilience and Societal Security (NordForsk). Climate resilience, flooding and participatory early warning and monitoring of groundwater level; GEUS project leader

-TOPSOIL 2018-2020 Resilient soil and water resources, understanding the water beneath your feet. Interreg North Sea Project.

Working groups / review assignments

LIFE-IP-Duero groundwater working group 2022-now (IGME Spain)

CAZULU Cascading Natural Hazards working group 2022 - now (SGI Sweden)

Expert advisory panel for new river management (ekspertudvalg til ændret vandløbsforvaltning) 2017-2018 

klimatilpasning.dk portal group 2015-now (Danish EPA/MST)

data reference group 2022-now (Municipalities/KL)

DNNK/Vand-i-byer 2015-now

Tissø surface water abstraction review (Kalundborg water utility) 2020-2022

Horizon-Europe and COST proposal evaluation (EC/REA HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01) 2022

VUDP evaluation of water innovation projects (DANVA) 2019-2021 

Programområde

  • Programområde 2: Vandressourcer

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Hans Jørgen Henriksen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller