Overfladenær Land- og Maringeologi

Organisationsprofil

Afdeling

Afdeling for Overfladenær Land- og Maringeologi indsamler og formidler geologisk viden om havbunden, hvor den geologiske model er det grundlæggende element for løsning af maringeologiske opgaver inden for forskning, udvikling og rådgivning i Danmark og internationalt.

Den maringeologiske hovedaktivitet er kortlægning af havbundens råstoffer. Afdelingen kortlægger også havbundens overfladesedimenter bl.a. som baggrund for habitatkortlægning og VVM-redegørelser (vurdering af virkninger for miljøet). Klimarelaterede studier er i Afdeling for Maringeologi med fokus på bassinstudier, som kombinerer geologisk udviklingshistorie med klima proxy. Remote sensing, marine geofysiske- og sedimentdata sammenstilles i detaljerede beskrivelser af sedimentære aflejringsmiljøer og klimatiske udviklingshistorier.

Geologiske opgaver i forbindelse med offshore installationer, såsom faste forbindelser, havnebyggeri, kabel tracéer og vindmølleparker indgår ligeledes i job porteføljen, så vel som den geologiske opbygning af kystzonen.

 

Kontakt afdelingsleder Torben Bach 
Telefon: 60 26 18 83
E-mail: tba@geus.dk

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Overfladenær Land- og Maringeologi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller