Afdeling for Maringeologi

Organisationsprofil

Afdeling

Afdeling for Maringeologi indsamler og formidler geologisk viden om havbunden, hvor den geologiske model er det grundlæggende element for løsning af maringeologiske opgaver inden for forskning, udvikling og rådgivning i Danmark og internationalt.

Den maringeologiske hovedaktivitet er kortlægning af havbundens råstoffer. Afdelingen kortlægger også havbundens overfladesedimenter bl.a. som baggrund for habitatkortlægning og VVM-redegørelser (vurdering af virkninger for miljøet). Klimarelaterede studier er i Afdeling for Maringeologi med fokus på bassinstudier, som kombinerer geologisk udviklingshistorie med klima proxy. Remote sensing, marine geofysiske- og sedimentdata sammenstilles i detaljerede beskrivelser af sedimentære aflejringsmiljøer og klimatiske udviklingshistorier.

Geologiske opgaver i forbindelse med offshore installationer, såsom faste forbindelser, havnebyggeri, kabel tracéer og vindmølleparker indgår ligeledes i job porteføljen, så vel som den geologiske opbygning af kystzonen.

 

Kontakt afdelingsleder Jørn Bo Jensen 
Telefon: 91 33 38 25
E-mail: jbj@geus.dk

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Afdeling for Maringeologi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller