Afdeling for Hydrologi

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vi beskæftiger os med karakterisering, modellering og forvaltning af vandkredsløb og stoftransport i danske og internationale sammenhænge. Vores arbejdsområde dækker fra detaljerede hydrogeologiske processtudier i felten til modellering af grundvands- og overfladevandssystemerne på oplands- og national skala herunder de urbane systemer. 

Vi betragter vand- og stofkredsløbet integreret og interesserer os derfor for bl.a. nedbør, fordampning, infiltration, vandindvinding, grundvandsmagasiner, terrænnært grundvand, urban hydrologi, drænafstrømning, vandløb samt interaktionen mellem grundvand og overfladevand (vandløb, ådale, søer, vådområder, fjorde, havet).

Opgaveløsningerne i Afdeling for Hydrologi spænder vidt og inkluderer vurderinger af klimaeffekter og –tiltag i forhold til grundvand og overfladevand, opgørelser og beregninger på national skala til forvaltning og implementering af direktiver, udvikling af metoder til forbedring af hydrologisk modellering såsom anvendelse af satellitdata samt vurdering af usikkerheder.

 

Kontakt afdelingsleder Heidi Christiansen Barlebo 
Telefon: 91 33 36 01
E-mail: [email protected]

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Afdeling for Hydrologi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller