Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning

Organisationsprofil

Afdeling

Den geologiske kortlægning omfatter forskning og rådgivning indenfor opbygning af 3D geologiske modeller i Danmark og internationalt, hvor der især arbejdes med integration af fladedækkende geofysiske data.

Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning arbejder desuden med jordartskartering af de øverste jordlag, udgivelse af jordartskort og tilhørende kortbladsbeskrivelser samt råstofkortlægning på land i Danmark. Herudover arbejder vi også med geologiske aspekter af overfladenær geotermi og varmelagring og varetager driften af GEUS’ Boreprøvelaboratorium og Borearkiv.

På grundvandsområdet bidrager vi til Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og GEUS' arbejde med grundvandsovervågning, herunder den årlige rapportering af overvågningens resultater. Vi arbejder desuden med landovervågningen LOOP og har en række aktiviteter indenfor området drikkevand og sundhed.

 

Kontakt afdelingsleder Thomas G. Vangkilde-Pedersen 
Telefon: 21 19 44 16
E-mail: tvp@geus.dk

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller