Afdeling for Geokemi

Organisationsprofil

Organisationsprofil

I Afdeling for Geokemi arbejder vi med at beskrive og forstå kemiske stoffers skæbne i jord og grundvand. Blandt vores kerneområder er pesticider, miljøfremmede stoffer og naturligt forekommende uorganiske stoffer. Vores aktiviteter tager ofte afsæt i eksperimentelt arbejde i form af laboratorie- og feltforsøg.

Afdeling for Geokemi dækker følgende discipliner:

  • Analyse af organiske stoffer i vand og jord
  • Analyse af uorganiske forbindelser i vand og jord
  • Teknikker til beskrivelse af sorption og nedbrydning af stoffer i sedimenter ved batch- og søjleforsøg
  • Mikrobiologiske og molekylærbiologiske teknikker
  • Gennemførelse af feltforsøg i pilot- og markskala
  • Vurdering af uorganiske og organiske stoffers skæbne i jord- og vandmiljø
  • Modellering af stoftransport og kemiske processer i undergrunden

 

Kontakt afdelingsleder Claus Kjøller
Telefon: 51 72 82 02
E-mail: clkj@geus.dk

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Afdeling for Geokemi er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller