Afdeling for Geofysik og Sedimentære Bassiner

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Hovedopgaven for Geofysik og Sedimentære Bassiner er at beskrive og analysere den geologiske udvikling af sedimentbassinerne i og omkring Danmark og Grønland og deres ressourcer. Vi anvender data fra dybe boringer og seismiske undersøgelser samt prøvemateriale fra boringer og blotninger. Vi forsker især i klastisk og karbonatsedimentologi, mikro- og makropalæontologi, palynologi samt litho-, bio- og sekvensstratigrafi, aflejringsmodeller, palæogeografi, -klima og -økologi, geotermi og lagring af CO₂. Afdelingen bidrager til tolknings- og modelleringsprojekter samt studier af kilde- og reservoirbjergarter med det formål at vurdere olie-gas-potentialet i Danmark og Grønland.

Kontakt statsgeolog Nina Skaarup 
Telefon: 22 22 16 76
E-mail: nsk@geus.dk

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Afdeling for Geofysik og Sedimentære Bassiner er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller