Afdeling for Geoenergi og -lagring

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Vi udfører energirelaterede geovidenskabelige opgaver i samarbejde med en anden afdeling på energiområdet på GEUS, nemlig Afdeling for Geofysik og Sedimentære Bassiner.

Vi tilbyder forskning og forskningsrelateret konsulentvirksomhed med efterforsknings- og produktionsmæssige aspekter af energiforsyningen. 

Fokus er på olie og gas i Nordsøen og Grønland, geotermisk energi i Danmark, CO₂-lagring og ukonventionelle ressourcer. 

Afdelingen består af en erfaren og dedikeret medarbejderstab af høj internationalt anerkendt standard indenfor ovennævnte områder. 

Desuden fungerer afdelingen som konsulent for Energistyrelsen, der forvalter statens tilsyn med den danske energisektor, og for hvem der løses opgaver indenfor feltstruktur, feltafgrænsning, reservoir-petrofysiske egenskaber, ressourceevaluering, olie- og gasmigration, m.m. 

Afdelingens hovedfokus er reservoirkarakterisering med at beskrive og forudsige udviklingen af en bjergarts reservoiregenskaber, og hvordan væsker strømmer i disse.

 

Kontakt afdelingsleder Charlotta Jenny Lüthje
Telefon: 91 33 39 74 
E-mail: chal@geus.dk

Fingerprint

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Afdeling for Geoenergi og -lagring er aktive. Disse emneetiketter kommer fra arbejder fra denne organisations medlemmer. Sammen danner de et unikt fingerprint.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller